Restauratiebeschrijving

In de Morgensterkerk in Zoetermeer is afkomstig uit de Brunswick Square Church, Camberwell London. De kerkzalen van deze kerken verschillen erg voor wat betreft indeling en het orgel kan dus niet zomaar worden geplaatst. Het orgel was in Londen in een zijbeuk opgesteld, onder het dak en had daarom alleen een beschilderd pijpenfront met wat kleine decoratieve elementen, maar geen kas. Het orgel van de fa. Maley, Young & Oldknow is een degelijk instrument en heeft een grote klank. Het uitgangspunt was om met het bestaande materiaal een nieuwe opzet te realiseren, waardoor plaatsing in Zoetermeer mogelijk werd gemaakt.

Besloten wordt het orgel te restaureren en te plaatsen in een nieuwe kas. Om het orgel niet zo diep in de kerkzaal te laten komen, is de Swell-lade iets hoger geplaatst waardoor de stemgang boven de Great-lade is te komen liggen, in plaats van tussen de laden. De laden liggen nog wel achter elkaar waardoor de wellenborden, koppels e.d. gehandhaafd konden blijven. In de oorspronkelijke opzet was de Open Diapason rechts naast het orgel opgesteld en en Bourdon links. De grootste pijpen van de Contra Gamba van het Swell bevonden zich achter de kas. Er worden nieuwe pedaalladen gemaakt waar de Bourdon 16ft rechts komt, samen met het nieuwe pedaalpijpwerk. Van de Open Diapason 16ft worden de grootste 9 pijpen links opgesteld, de rest op de nieuwe lade rechts of liggen op het bokwerk.

Verder worden ook enkele wijzigingen aan de dispositie doorgevoerd.

Pijpwerk

Het metalen pijpwerk is schoongemaakt, opgerond en hersteld. De oude stemringen zijn door nieuwe aluminium ringen vervangen. Het houten pijpwerk is gereinigd, losse lijmnaden zijn herlijmd. Het leer om de stoppen en de stemflappen van de open pijpen zijn vervangen.

Op het Great zijn de frontpijpen van de Open Diapason 8ft en de registers Twelfth 2 2/3ft en Tierce 1 3/5ft in stijl bijgemaak door de firma Stinkens. De frontpijpen zijn grotendeels niet-sprekend, behalve de pijpen in de uiterste zijvelden. Het originele front werd gevormd door de open Double Diapason 16ft en bestond uit beschilderde pijpen. Deze waren deels in slechte conditie en konden ook vanwege de ruimte niet in Zoetermeer geplaatst worden.

Op het Swell is de Piccolo 2ft uit de Mixture afgeleid door deze op een aparte sleep te plaatsen.

Voor de Pedaal zijn de Trombone 16 ft. en Pricipal 8 ft. bestaand of passend pijpwerk gebruikt. De Principal is van zink en afkomstig van de Double Open Diapason van het Great, en de Trombone is afkomstig van een inmiddels gedemonteerd orgel uit 1930 van bouwer Compton.

Windladen

De Great en Swell-laden zijn gedemonteerd. De cancellenramen zijn gevlakt en voorzien van nieuwe dekplaten. Rond de boringen zijn viltringen gelijmd. De slepen zijn voorzien van grafiet. De veren, het draadwerk en de stiften waren in goede staat. Het geheel is goed gangbaar gemaakt. Alle ventielen zijn uitgevlakt en voorzien van nieuw (dun) vilt en leer. De twee nieuwe pedaalladen zijn conform de Great en Swell-laden behandeld. 

Windvoorziening, bokwerk en zwelkast

Het bokwerk is gewijzigd i.v.m. de gewijzigde opstelling. Het geheel is waterpas gesteld. De magazijnbalg is gedemonteerd en geheel opnieuw beleerd. De balgscharen zijn ontroest en geverfd. De kanalen zijn winddicht gemaakt. De mondstukken zijn opnieuw bevilt en beleerd. Er is een nieuwe windmotor van het merk Ventus geplaatst met dempkist en het toerental van de windmotor wordt electronisch geregeld. De zwelkast met het bijbehoren de zweltrede is in goede functie gebracht. De bevilting is vernieuwd. Het geheel is in goede functie gebracht.

Speelmechanieken

De registermechaniek is goed functionerend gemaakt. De draaipunten zijn voorzien van schapenvet. De metalen delen zijn ontroest en geverfd. De wellenborden zijn gereinigd. De draaipunten zijn goed gangbaar gemaakt. De Backfall-beams van de pedaalkoppels zijn nagezien. De assen zijn vervangen en de draaipunten zijn voorzien van grafiet. Al het draadwerk is van fosforbrons en is in goede conditie. De leren moertjes en kernlaken schijfjes zijn vernieuwd.

Klaviatuur

Het beleg is vernieuwd door been, in twee delen opgelijmd. Voeringen en aanslagkussens zijn vervangen. De draaipunten zijn voorzien van grafiet. Enkele bij te maken registerplaatjes zijn in stijl vernieuwd. Op het Swell is een oktaafkoppel aangebracht.  Het pedaalklavier is geheel vernieuwd en in stijl bijgemaakt.

Orgelkas

Er is een nieuwe kas gemaakt in klassieke stijl, ontworpen door de Sip Hofstede. Als inspiratiebron heeft het 1712 gebouwde orgel van de Magnus the Martyr in Londen gediend.  Er is gebruik gemaakt van kwartiers gezaagd eiken dit is kastanjebruin gebeitst en in de was gezet. De maten van het orgel zijn ca. 4.50 m breed, 5.10 m hoog en 2.60 m diep. De speeltafel ligt binnen de frontlijn en is afsluitbaar. De opengewerkte panelen en blinderingsstukken rond de pijpenvelden zijn als zaagwerk uitgevoerd, dit naar laat Victoriaans gebruik.