Great

C - g3

 

Swell

C - g3

 

Pedal

C - f1

1 Open Diapason 8 ft 13 Contra Gamba 16 ft 23 Open Diapason 16 ft
2 Violin Diapason 8 ft TC 14 Open Diapason 8 ft 24 Bourdon 16 ft
3 Dulciana 8 ft 15 Salicionelle 8 ft 25 Principal 8 ft
4 Clarabella 8 ft 16 Voix Celeste 8 ft TC 26 Trombone 16 ft
5 Principal 4 ft 17 Lieblich gedackt 8 ft      
6 Lieblich Flute 4 ft 18 Principal 4 ft      
7 Twelfth 2 2/3 ft 19 Piccolo 2 ft      
8 Fifteenth 2 ft 20 Mixture 3 rks     
9 Tierce 1 3/5 ft  21 Cornopean 8 ft      
10 Mixture 3 rks  22 Oboe  8 ft      
11 Clarionet 8 ft TC            
12 Trumpet 8 ft             

Speelhulpen

Coupler Great to Pedals

Coupler Swell to Pedals

Coupler Swell to Great

Coupler Swell Octave (er is geen extra pijpwerk voor het hoogste octaaf)

Tremulant Great

Tremulant Swell

Ratchet Swell lever

Overig

Gelijkzwevende stemming, A=440 Hz

Winddruk 3 1/3 inch (85mm wk)

Windmotor met automatische ruststand

 

Great

C - g3

 Omschrijving

1 Open Diapason 8 ft Diapason 1 - Gedeeltelijk nieuw pijpwerk, in front
2 Violin Diapason 8 ft TC Diapason 2 - Strijkende klank, vanaf C klein octaaf
3 Dulciana 8 ft Diapason 3 - Zacht, bedoeld voor begeleiden solozanger, groot octaaf gedeeld met Clarabella
4 Clarabella 8 ft Volledig houten pijpwerk, groot octaaf gedekt
5 Principal 4 ft Open
6 Lieblich Flute 4 ft Gedekt met houten stoppen
7 Twelfth 2 2/3 ft Open, nieuw pijpwerk 
8 Fifteenth 2 ft Open
9 Tierce 1 3/5 ft  Open, nieuw pijpwerk 
10 Mixture 3 rks  12th - 15th - 22nd
11 Clarionet 8 ft TC Gedekt tongwerk, vanaf C klein octaaf
12 Trumpet 8 ft  Luide, boventoonrijke trompet
 

Swell

C - g3

 
13 Contra Gamba 16 ft Hout en metaal, groot octaaf buiten de zwelkast opgesteld 
14 Open Diapason 8 ft Open, enigszins strijkend
15 Salicionelle 8 ft Strijkende, zachte klank, groot octaaf gedeeld met Lieblick Gedackt
16 Voix Celeste 8 ft TC Zwevend gestemd met Salicionelle 
17 Lieblich Gedackt 8 ft Hout Gedekt
18 Principal 4 ft Open
19 Piccolo 2 ft 15th koor uit Mixture
20 Mixture 3 rks  12th - 15th - 22nd
21 Cornopean 8 ft Warme trompet
22 Oboe  8 ft Gedekt tongwerk 
 

Pedal

C - f1

 
23 Open Diapason 16 ft Open hout
24 Bourdon 16 ft Gedekt hout
25 Principal 8 ft Pijpwerk afkomstig van de Double Diapason 16ft van het Great van het oorspronkelijke orgel 
26 Trombone 16 ft Pijpwerk van Compton 1930 

Historie van de dispositie

Er zijn verschillende plaatsen waar de dispositie van het orgel te vinden is. Hieruit blijkt dat met name de tongwerken nogal eens gewijzigd zijn. Het orgel is opgeleverd met een 'Posaune 8ft' op het Great en deze naam heeft het register nog steeds bij een inventarisatie in 1944. In 1980 heet dit register echter 'Trumpet'. Of het hier ook om ander pijpwerk gaat is niet duidelijk. Wellicht vond met de naam 'Trumpet' beter bij de klank van het register passen; de naam 'Posaune' blijkt meestal te worden gebruikt voor 16 feet tongwerken.

Waarschijnlijk tussen 1941 en 1944 is de Horn van het Swell 8ft vervangen door de huidige Cornopean 8ft. Verder wordt ook een eerder gedane wijziging van de Great Clarionet 8ft naar een Clarion 4ft ongedaan gemaakt. Verder liep oorspronkelijk de Violin Diapason van het Great helemaal door, maar ontbreekt hier het groot octaaf in de huidige situatie. Achtergrond hierbij is dat deze pijpen in het front stonden en er bij de restauratie in 2005 geen plaats meer voor was. In eerste instantie zou het register helemaal komen te vervallen, maar later bleek dat het toch mogelijk was deze pijpen op te nemen, zij het zonder het groot octaaf.

De speelhulpen zijn de loop van de tijd ook gewijzigd. Oorsponkelijk had het orgel maar één tremulant, namelijk op het Swell. Bij de restauratie in 2005 is een geheel nieuwe tremulant voor het Great toegevoegd. Verder waren er registratiepedalen aanwezig, waardoor met de voeten de coupler Pedal - Great bediend kon worden. Ook konden met de voeten zes registers en dichtgezet worden. Het is niet zeker welke registers dit waren, maar aangenomen wordt dat het ging om de vier tongwerken en de beide Mixtures. Deze voetregistratie is bij de restauratie in 2005 vervallen.

Oorspronkelijke dispositie (Maley, Young and Oldknow, 1880)

 

Great

C - g3

 

Swell

C - g3

 

Pedal

C - f1

1 Double Open Diapason 16 ft 12 Contra Gamba 16 ft 21 Open Diapason 16 ft
2 Open Diapason 8 ft 13 Open Diapason 8 ft 22 Bourdon 16 ft
3 Violin Diapason 8 ft 14 Lieblich gedackt 8 ft      
4 Dulciana 8 ft 15 Salicionelle 8 ft      
5 Claribel 8 ft 16 Voix Celeste 8 ft TC      
6 Principal 4 ft 17 Principal 4 ft      
7 Lieblich Flute 4 ft 18 Mixture 3 rks       
8 Fifteenth 2 ft 19 Horn 8 ft    
9 Mixture 3 rks 20 Oboe  8 ft      
10 Posaune 8 ft     ft      
11 Clarionet 8 ft TC            

Speelhulpen

Coupler Great to Pedals

Coupler Swell to Pedals

Coupler Swell to Great

Pedal Coupler Pedal - Great

Three Composition Pedals to Great Organ

Three Composition Pedals to Swell Organ

Swell lever (triggered)

Tremulant Swell

Winddruk 3 3/4 inch (schatting)

Dispositie in 1941, genoteerd door OSD

 

Great

C - g3

 

Swell

C - g3

 

Pedal

C - f1

1 Double Open Diapason 16 ft 12 Contra Gamba 16 ft 21 Open Diapason 16 ft
2 Open Diapason 8 ft 13 Open Diapason 8 ft 22 Bourdon 16 ft
3 Violin Diapason 8 ft 14 Lieblich gedackt 8 ft      
4 Dulciana 8 ft 15 Salicionelle 8 ft      
5 Claribel 8 ft 16 Voix Celeste 8 ft TC      
6 Principal 4 ft 17 Principal 4 ft      
7 Lieblich Flute 4 ft 18 Mixture 3 rks       
8 Fifteenth 2 ft 19 Horn 8 ft    
9 Mixture 3 rks 20 Oboe  8 ft      
10 Posaune 8 ft            
11 Clarion 4 ft            

Dispositie in 1944, genoteerd door CD

 

Great

C - g3

 

Swell

C - g3

 

Pedal

C - f1

1 Double Open Diapason 16 ft 12 Contra Gamba 16 ft 21 Open Diapason 16 ft
2 Open Diapason 8 ft 13 Open Diapason 8 ft 22 Bourdon 16 ft
3 Violin Diapason 8 ft 14 Lieblich gedackt 8 ft      
4 Dulciana 8 ft 15 Salicionelle 8 ft      
5 Claribel 8 ft 16 Voix Celeste 8 ft TC      
6 Principal 4 ft 17 Principal 4 ft      
7 Lieblich Flute 4 ft 18 Mixture 3 rks       
8 Fifteenth 2 ft 19 Cornopean 8 ft    
9 Mixture 3 rks 20 Oboe  8 ft      
10 Posaune 8 ft            
11 Clarionet 8 ft TC